🌟 For of the most High cometh healing 🌟So I would like you to close your eyes and relax
And I would like you to visualize a white light
And this white light is growing and surrounding you
It’s very pristine, very beautiful, perfect
It also feels kind of warm, kind of healing, kind of tingling, maybe orgasmic
It is surrounding you and very enticing
And now the light is everywhere
There is nowhere that this light is not
And the light is so healing and so inviting that we want to join with it, to disappear into it

But before we do, an altar appears
And on this altar, what we are going to do is to put all the things we think we need in order to be happy in this world
Those are our gifts to God
Because it tells him that we have no love before him
We have no false idols before him
All that we need is God’s love
We put all these things on the altar and the altar disappears into our source
And now we disappear into our source
The body actually disappears
And we become one with our source

And for just an instant there
We thought that maybe we are giving something up
But now in this new experience
We can see that we are not really giving anything up
We are being given everything
Because now instead of being limited
In that little speck of time and space
Now we are everywhere
We are everywhere God is and God is everywhere

And so we extend forever
And it is so joyous and so happy
It is a state of perfect oneness
Where everybody we ever love
And even every animal we ever love is there
Not as bodies but in this awareness of perfect oneness
There is nobody left out
Because by definition, nothing can be left out of perfect oneness
And there can be no scarcity in perfect oneness
So we have everything and it feels wonderful
And we get lost in our source and join with God in a state of gratitude

God we love you
We thank you for creating us to be exactly the same as you
There is no difference
Thank you for taking care of us
Thank you for providing for us
And giving us everything
There can be no lack when we have everything
So now we get lost in your love and join with you
In perfect oneness and in a state of gratitude
We extend forever with you God
We love you

Sluit je ogen en relax
Visualiseer een wit licht
Dit witte licht groeit en omringt je
Het is heel zuiver, heel mooi, perfect
Het voelt warm aan, helend, tintelend en misschien zelfs orgastisch
Het omringt je en is heel uitnodigend
En nu is het licht overal
Er is nergens waar het licht niet is
En het licht is zo helend en zo uitnodigend dat we er mee willen verenigen en er in verdwijnen

Vooraleer we dat doen, verschijnt er een altaar
En op dit altaar leggen we alles wat we denken nodig te hebben om gelukkig te zijn in deze wereld
Dat zijn onze geschenken aan God
Omdat het Hem zegt dat we geen liefde boven Hem hebben
We hebben geen valse idolen boven Hem
het enige dat we nodig hebben is Gods liefde
We leggen alles op het altaar en het altaar verdwijnt in de Bron van licht
En nu verdwijnen wij in onze Bron
Het lichaam verdwijnt letterlijk
En we worden één met onze Bron

En voor een ogenblik slechts
Dachten we dat we misschien iets opgaven
Maar nu in deze nieuwe ervaring
Kunnen we zien dat we eigenlijk niets opgeven
Er wordt ons alles gegeven
Want nu in plaats van beperkt te zijn
In die kleine stip van ruimte en tijd
Zijn we nu overal
We zijn overal waar God is en God is overal

En zo breiden we uit in eeuwigheid
En het is zo leuk en plezierig
Het is een staat van perfecte eenheid
Waar iedereen waar we van houden
En zelfs elke dier waar we van houden daar is
Niet als lichamen maar in deze gewaarwording van perfecte eenheid
Niemand is uitgesloten
Omdat per definitie niets uitgesloten kan worden uit perfecte eenheid
En er kan geen schaarste zijn in perfecte eenheid
Dus we hebben alles en het voelt wonderbaarlijk
En we verliezen ons in onze Bron en verenigen ons met God in een staat van dankbaarheid

God we houden van U
We bedanken U om ons te scheppen naar uw evenbeeld
Er is geen verschil
Bedankt om voor ons te zorgen
Bedankt om voor ons te voorzien
En ons alles te geven
Er kan geen tekort zijn als we alles hebben
Zo verdwalen we nu in Uw liefde en verenigen ons met U
In perfecte eenheid en in een staat van dankbaarheid
We breiden voor eeuwig uit met U God
Wij houden van U

 

Text: Gary Renard / Arten / Pursah
Translation: Stefan L.L. Van Heester